Какво е ултрафилтрация - UF ? | freshwater.bg

Какво е ултрафилтрация – UF ?

Процесът на ултрафилтрация на вода или по-известен като UF е технолгия, която позволява пречистване, при коeто водата от водопровода във вашия дом, офис или заведение преминава през полупропусклива мембрана. В дадения случай не се използват допълнителни помпи, а се разчита на водното налягане от водопровода с цел оптимизация на енергоемкостта на системите, които използват този вид филтрация.
Вградената мембрана във филтрите за ултрафилтрация премахва широк спектър от замърсители, химически, бактериални и твърди частици.

Мембраните на ултрафилтриращите елементи са с изключително ефикасна пропускливост от 0.02 до 0.5 микрона. При преминаването на водата през кухите влакна, елементите, които са с по-високо молекулно тегло не успяват да преминат и се задържат по повърхността на влакната, като по този начин примесите биват отделени от водата. Мембраната съответно задържа елементи с размер над 0.1 микрона, което отделя вируси и бактерии от водата, но не възпира преминаването на минерали и соли, които са важна част от качествената вода.

Ултрафилтрацията с времето се е наложила като един от най-ефективните методи за достъп до нескончаем източник на пречистена на мига питейна вода. Развитието на технологиите с времето я направиха доста по-достъпна и възможна за употреба в домашни условия, офиса или дори заведения.