Пречистване на вода чрез процес на обратна осмоза

Пречистване на вода чрез процес на обратна осмоза

От самото име на този вид филтрация се разбира и какъв тип процес се използва. При метода на филтрация с обратна осмоза водата преминава с високо налягане през полупропусклива мембрана, като в изходната зона имаме вода, освободена от вредни съставки.

Вградените мембрани с пропускливост на ниво 0,0001 до 0,003 позволяват преминаването на необходимите вещества и задържат излишните елементи. Посредством този вид филтрация биват премахнати:

  • Инсектициди
  • пестициди
  • тежки метали
  • песъчинки и котлен камък
  • хлор
  • нитрати
  • сулфати и сулфиди
  • въглеводороди

В миналото този вид филтрация е била използвана основно за индустриални цели – за преработване на морска вода в питейна, но към днешна дата тя е един от най-разпространените методи за филтрация на питейна вода за потребителски нужди в офиси, заведения и други.

Филтриращите системи с вградена обратна осмоза за домашна употреба са вече изключително лесни за монтаж и употреба и много достъпни за покупка и обслужване.