Научни изследвания за водородна вода и ползите от нея

Научни изследвания

H2 Spark UF

sistema za vodorodna voda

Свързва се директно към водопреносната мрежата. Вградените въглероден филтър и ултрафилтрационна мембрана пречистват водата от микроорганизми, бактерии, вируси, пестициди, остатъчен хлор и всички вредни примеси с големина на молекулата ≥ 0,01µ (микрона). След процеса на филтриране, водата преминава през хидрогениращ модул, чрез който се обогатява с водороден газ (H2)

H2 Spark RO

За свързване към предварително филтрирана вода (след система за обратна осмоза, ултрафилтрация или микрофилтрация). Уникалният модул на H2 Spark позволява водородният газ (H2) да остане дори в осмотизирана вода (за разлика от повечето системи на пазара).

Системи за водородна вода - вътрешен изглед