Сменяаем филтър за вода BLUPURA SEDIMENT

ФИЛТЪР ЗА ВОДА BLUPURA SEDIMENT

78 лв.

Седиментен филтър за вода за системата за обратна осмоза на Blupura.
Премахва мръсотия, пясък, ръжда и други

• капацитет 19 000 литра или 6 месеца (в зависимост от качеството на водата и водопреносната мрежа)

78 лв.

Категория: Product ID: 2532