Филтриращите уреди имат задачата да премахнат замърсителите, съдържащи се в питейната вода. Замърсяването може да бъде с различен произход – химичен (хлор, пестициди), бактерии и тежки метали – олово, мед, живак и др. Флитърът трябва да отдели замърсителите от водата, като същевременно не допусне задържаните в него замърсявания да се разтворят заедно с непитейните филтриращи материали обратно във водата в процес на филтриране. Нашите филтриращи модули се справят отлично с тази задача.
Болшинството технологии за филтриране на питейна вода са базирани на решенията за индустриални нужди. За съжаление система с такива мащаби е неприложима в домашни условия. Това ни накара да разработим системи, които са едновременно компактни, и ефективни. Нашите технологии на филтрация елиминираха срещаните до момента проблеми при по-малките системи – неефикасност и нужда от честа подмяна на филтърния модул. Разработвайки собствени технологии, отговарящи на нуждите на клиента, ние създадохме най-добрите филтри в света. Системите Fresh Water гарантират пълно удовлетворение и удобство при пречистването на водата в домакинството.


ТЕХНОЛОГИИТЕ НА АКВАФОР

DWAY — ОПТИМАЛНА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Технологията DWAY за оптимална минерализация на водата позволява в пречистената вода да се внесат важни минерали като калций и магнезий в естествената им форма. Благодарение на нея, пречистената с DWM системата вода е обогатена с балансирана комбинация от минерални елементи с концентрация от 0.2 до 0.5 мг.

CFB / КАРБОНБЛОК С АКВАЛЕН ВЛАКНА

Филтриращите модули, изработени по технологията CFB / CarbFiber Block/ са значително по-ефективни и устойчиви, дори когато се използват за пречистване на силно замърсена вода. Карбоновият блок с Аквален фибро влакна удължава драстично живота на филтъра на вашата пречистваща система.

ТЕХНОЛОГИЯ „НАТИСНИ И ЗАВЪРТИ“

Технологията „Натисни и завърти” има за цел да улесни подмяната на филтрите за вода Fresh Water. За да подмените използвания филтър на своята DWM система не са ви нужни технически средства и познания.

УСЛУГА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА (HSS)

Технологията Hazard Safe Service позволява филтрите да се подменят по максимално лесен и безопасен начин – заедно с опаковката. Така се изключва възможността натрупаните замърсители да влязат в контакт с филтъра. HSS ви гарантира винаги чиста и полезна за здравето ви вода.

АКВАЛЕН

Материалът Аквален е патентована от нас фибърна материя, представляваща важна част от конструкцията на филтърните ни модули. Благодарение на хидрофилните си свойства Аквален ефективно понижава концентрацията на тежки метали като мед, олово, желязо, живак и радиоактивни изотопи във водата.

WWT / ВОДО-ВОДЕН РЕЗЕРВОАР

Водо-водният резервоар ви позволява да спестите до 9000 литра вода и да намалите оперативните си разходи с 50% годишно. Тази иновация позволява да се намали размерът на филтриращата система за питейна вода и да се елиминира нуждата от допълнително оборудване.

ICM / ИТЕРАТИВНО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Технологията ICM е базирана на интерактивно компютърно моделиране, помагащо да изберат най-добрите материали и дизайн на продуктите Fresh Water. Симулацията позволява да се тестват основните характеристики на филтрите, най-важни от които са еластичността и устойчивостта.

ДИНАМИЧНА ФИКСАЦИЯ НА СРЕБРОТО

Технологията за динамична фиксация на среброто позволява за първи път да се използват йоните на активно сребро за пречистване на водата. Като част от филтърния модул - добавени към влакната на Аквален, сребърните йони се борят успешно с всички бактерии и вредни микроорганизми.

ИЗОТРОПНА АДСОРБЦИОННА МАТРИЦА

Изотропната адсорбционна матрица е технология, позволяваща всяка капка вода да се пречисти по най-фин начин. Благодарение на нея, водната струя се разпределя равномерно във филтриращия модул. Това помага да се избегне образуването на разхлабени участъци, през които да премине дори минимално количество непречистена вода.